Skole

Stokka tilhørte den gang Tjensvoll skolekrets, og skolen lå på Eiganesveien, der denne i dag krysser Fartein Valensvei. Her lå også bede- eller ungdomshuset (revet 1970), og som også ble brukt til skole. Huset var et sentralt sted for en stor del av den sosiale aktivitet.

I forbindelse med tiden på Tjensvoll skole må vi nevne skolekorpset som ble dannet i 1949. I ikke liten grad kom korpset til å bli rekruttert av stokkagutter og uten forringelse av andre må familien Hellevik nevnes her – med far Sverre i spissen. Han var en ildsjel i dette arbeid. Korpset betydde selvsagt svært meget for mulighetene til musikalsk skolering, og var et nytt element å samles om. På øvelser, konserter og stevner var stokkaguttene med å dra lasset.