Landbruksperioden

Det skulle gå noen tiår før Stokka ble det landbruksområdet det var ment å bli.

For de som har vokst opp med Stokka som en bydel i Stavanger kan jordbruksbilder synes uvirkelige, men for andre igjen bringer det tilbake gode minner.

Da krakket i skipsfarten kom i 1880-90 årene måtte flere av landsteds-eierne selge sine eiendommer, og vi får en ny invasjon av kjøpere, men nå i fra Ryfylke. Det er bønder som er nå jakt etter jord – og nå starter den perioden vi kan kalle jordbruksperioden.

Det var en del sauehold, korndyrking og en del dyrking av poteter og rotfrukter, men det var spesielt melkeproduksjon det ble satset på. Melken skulle bringes til meieriet morgen og kveld. Til dette nyttet man 20- og 30 liters spann. Transporten skjedde med hest og kjerre, og denne jobben slo bøndene seg sammen om slik at hver gård fikk melkekjøring ca. 1 gang i uken.

I 30-40 åra var lange hesjer med høy til tørk en del av sommerbilde på Stokka. Løene var utstyrt med kjørebru som man benyttet til å kjøre inn det tørkede høyet på. Selve låven hadde innredet høystae hvor man dumpet det innkjørte høyet. Dette ble en morsom og spennende lekeplass for barna. Jeg er sikker på at både jenter og gutter som er voksne i dag, kan fortelle mang en historie om leken i høyet.

Fra slutten av 20-årene skjedde det en forandring i jordbruksmønsteret på Stokka. Folks forbruksvaner forandret seg, og det ble marked for andre produkter. Det var vesentlig grønnsaker det ble behov for, men også frukt og bær, ja endog blomsterprodukter ble det nå etterspørsel etter. Dermed begynte veksthus perioden på Stokka.

**

Det blir for mye for oss å gå detaljert inn på de forskjellige bruk – og skal vi være rettferdige må vi innom alle – derfor er det best å henvise til boken «Stokka-minner» for de som er interessert. «Stokka-minner» følger Stokkas historie bruk for bruk / kjøp for kjøp og gir en fantastisk oversikt over alle endringer.

Må nevne at Mælandsgården opprinnelig var en del av Tasta, men har så lenge noen kan minnes vært den vært en helt naturlig del av Stokka. Gården fikk bl.annet tinglyst veirett over Møllehagen i 1897.