Annen næring

Fredrik Carlsen var en av de få på Stokka som drev annen virksomhet ved siden av jordbruk. I hans familie hadde bøkkeryrket gått i arv i flere generasjoner. Det ble laget tønner i forskjellige størrelser og fasonger. Kvalitetskravene var meget strenge. På en 100 lites tønne kunne det for eksempel ikke være større avvik en pluss minus to desiliter.

En annen som drev med litt småindustri var Samuel Håland. I slutten av 1920-årene startet han trevarefabrikk på Nedre Stokka. Produksjonen var treull og treskobunner. Treskobunnene var et halvfabrikat for tresko med en læroverdel, de såkalte toflene. Bunnene ble levert til andre bedrifter som satte på læroverdelen og gjorde produktet ferdig.

Det er ikke lett å forstå i dag at treull kunne være eksistensgrunnlag for en bedrift, men en skal huske at dette var før skumplastens og eggkartongens tid. Møbel industrien var således storavtaker av denne varen. Ellers ble treullen brukt til all slags emballering og svært mye gikk til pakking av egg. Bedriften hadde etter datidens forhold ganske avanserte maskiner, og det var mang en huseier som nøt godt av Hålands hjelpsomhet når et snekkerproblem oppstod, eller at ”et eller annet” skulle skjæres til, eller kappes opp. Når ungene på Lille Stokkavann trengte skøytesliping var også Håland plassen.

Kolonialbutikker:

Det er vanskelig å forestille seg, men helt fram til begynnelsen av 30-åra, bodde det ikke nok folk på Stokka til at det var kundegrunnlag til å ha egen kolonialbutikk. Fra midten av 30-åra ble det imidlertid en forandring på dette – kjøpmann Bjarne Gausel fant ut at nå var det på tide med en dagligvareforetning på Stokka. Han etablerte seg på øvre Stokka og butikken ble svært godt mottatt. Stedet ble ikke bare et handlested, men fikk også stor sosial betydning. Her møttes folk, ikke bare for å handle, men også for å slå av en prat og diskutere dagens begivenheter. Er nå bolighus

Den første bebyggelsen langs Stokkaveiene – og i 1955 oppførte Erling Frafjord nedre Stokka’s første kolonialbutikk – Stokka kolonial – og familien drev den helt til 2004.

Masse bygging etter kommunesammenslutningen medførte at det ble marked for enda en butikk og Palle Snarkjøp åpnet i 1967. Lokalene leies nå av Ica-kjeden.