Dokument fra Statsarkivet

På statsarkivet (i Bergelandsgt.) er det mange gamle dokument som forteller om gårdens historie. Vi vil gjengi utdrag av disse dokument; utdrag fordi ofte gjentas hele avsnitt + oppramsingen av hvem som var tilstede osv. regner vi med «bare er for spesielt interesserte»