Lagets styre

TILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2020 – 2021

LEDER:  ELSE MATHIESEN

STYREMEDLEMMER:

  • HILDE GRANNES – nestleder
  • KRISTEN PALLESEN – sekretær
  • ARVE MEDHUS – kasserer
  • IREN N. PALLESEN
  • KJELL MARTHON SØYLAND
  • FRØYDIS LEHMANN

VARAREPR.:

ARNE HODNE og KÅRE IDSØE