Lagets styre

TILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2018 – 2019

LEDER:  ARNE HODNE

STYREMEDLEMMER:

  • ELSE MATHIESEN – nestleder
  • KRISTEN PALLESEN – sekretær
  • ARVE MEDHUS – kasserer
  • IREN N. PALLESEN (Ny-2018, etter noen års fravær)
  • KJELL SØYLAND
  • HILDE GRANNES

VARAREPR.:

FRØYDIS LEHMANN og KÅRE IDSØE