Lagets styre

TILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2017 – 2018

LEDER:  ARNE HODNE

STYREMEDLEMMER:

  • ELSE MATHIESEN – nestleder
  • KRISTEN PALLESEN – sekretær
  • ARVE MEDHUS – kasserer
  • ELI KVELLAND,
  • KJELL SØYLAND
  • HILDE GRANNES

VARAREPR.:

FRØYDIS LEHMANN (ny) og KÅRE IDSØE