1965; kommunesammenslutningen

Torsdag 31.12.1964 stod det en helsides artikkel i Stavanger Aftenblad med tittelen; «OVER TIL STOR-STAVANGER» med bl.annet en del prognoser som det idag er morsomt å følge opp.

Det stod: «I dag settes det i offisielle protokoller strek for kommunene Stavanger, Hetland og Madla. I morgen er de tre blitt en by med henimot 79.000 innbyggere. Den nye byen får et areal på 69.76 kvadratkilometer, av dette er hele 65.78 kvadratkilometer landareal…… – altså bare 3.98 kvadratkilometer byareal.

Forberedelsene til sammenslutningen har pågått snart et år og særlig er det blitt intensivert det siste halve året. Det nye Stavanger er ikke fullt ferdig til å tre i funksjon i morgen, men man er kommet lengre med forberedelsene enn vel noen andre steder med sammenslutnings-problemer».

I artikkelen er det også et interjue med ordfører Arne Rettedal, han sier bl.annet; …»en arbeidsdag på 16-18 timer har vært vanlig de siste månedene. Både han og de andre som skal styre den nye byen puster ut ved årsskiftet, for selv om de får nok å henge fingrene i framover, blir det ikke den dobbeltkjøringen som det hadde vært hele høsten.

Han understreker at de må være optimister: «Jo flere oppgaver, jo større optimisme» Det er ikke noen frase, men for ham et utgangspunkt både som ordfører og i hans arbeid ellers».

Av de største oppgavene som ligger foran den nye storkommunenen, nevner han fem:

1. Sammensmeltingen av administrasjonen.
2. Tilrettelegging og forsering av boligbyggingen.
3. Utbygging av kommunikasjonsnettet og trafikkårene sørover.
4. Tilrettelegging av industriområder.
5. Utbygging av skolene slik at vi kan gå i gang med 9-åring skole innen et år.

Artikkelen tar for seg mange saker, som bl.annet drømmen om et rådhus, når kommer motorveien?, boligmangel osv. osv. Det er en interessant bemerkning fra Finansrådmann Thoring; «Etter prognosene vil den nye Stavanger være utbygd i år 2000 og etter den tid blir det temmelig trangbølt innenfor de nye grensene».

Så, hva sa prognosene?

«Etter de prognoser som foreligger vil den nye byen telle 125.000 innbyggere i år 2000. På Tasta vil det være vokset opp en by på ca. 11.000 mennesker, på Stokka en på 5.000, i områdene Sunde-Kvernevik vil det bo anslagsvis 3.000, i Madlamarka 5.000, på Jåttå 5.000 og i områdene Gausel-Godeset 5.000».

Folkemengde i bydelene – Stavanger 2000 (fra Stavanger kommunes hjemmesider)

Innbyggere i alt = 108818

Hundvåg = 11447
Tasta = 13365
Eiganes & Våland = 19330
Madla = 19086
Storhaug = 11173
Hillevåg = 17568
Hinna = 16460
+ ukjent adr.= 389

– for å splitte Eiganes & Våland gikk jeg inn på statistikken over kirkesokna:

Folkemengde i kirkesokna – 2000

Domkirken = 6854
Kampen = 4421
Stokka = 4585
Hundvåg = 12049
Tasta = 7020
Vardeneset = 6345
Sunde = 7083
Hafrsfjord = 5571
Madlamark = 6432
St.Petri = 5303
St.Johannes = 4908
Varden = 3816
Tjensvoll = 5647
Bekkefaret = 5924
Hillevåg = 5283
Hinna = 9893
Gausel = 7295
+ ukjent adr.= 389
(totalt = 108818 )

Jeg har pr. d.d. ikke tallene på by/og landareal for 2000, men en trenger ikke tall for å se at det har endret seg radikalt.