Om utstillingen

Utstillingen som er plassert i den gamle låven på Dyrsnes viser redskaper og bruken av disse for årstidene vår, sommer, høst og vinter. Til hvert redskap har vi en illustrasjon av bruken og en tekst som supplerer bildet, så utstillingen kan faktisk benyttes uten veiledning.

Berit Wathne har katalogisert alle gjenstandene med bilde. Hun har også utarbeidet et pedagogisk opplegg som skal benyttes overfor skoler og barnehager.

Vi tenker oss å dele redskapene etter bruken: Utebruk/Innebruk.

Alle redskapene som er knyttet til utebruk har en utstillingssyklus som knytter seg til årstidene:

1. VÅR OG VÅRONN:
Forberedelse/bearbeiding av jord og grobunn.

2. SOMMER OG HØYONN:
Slått og tørk og innkjøring av høy.

3. HØST OG SKURONN:
Korntersking, potetopptak, innhøsting av grøden.

4. VINTER OG ISSKJÆRING
på Lille Stokkavann som attåtnæring.

Når det gjelder gjenstandene til innebruk så er vi også på dette området godt i mål, med bl.a. gjenstander som vedkomfyr, vaskekomfyr med gryte, vaskestamp m.m., men vi planlegger følgende aktiviteter der disse blir tatt i bruk:

HÅNDVERK OG HUSFLID;
både for mannlige og kvinnelige sysler som snekring, tresløyd, spød og søm.

KJØKKENARBEID;
med vedkomfyr, gryter og kokekar, bakstehelle og bakeutstyr for lefse og flatbrød.

KLESVASK/MELKEPROD.;
i vedfyrt gryte, stamp, vaskebrett samt arbeid med melkeprodukter.

*****

Gjenstands/>museet

Litt forhistorie:

På styremøte den 21. februar (….) vedtok styret i historielaget at en komite med Kristian Bryne som formann skulle forsøke å få i stand en utstilling av redskaper fra hesteperioden på Stokka. Øvrige medlemmer i komiteen er Arne Hodne og Berit Wathne. De hadde fått tilsagn fra Stig Thanke (Friluftssenteret) om å få benytte låven på Dyrsnes til utstillingen.

Arbeidet ble startet med å sette lokalene i stand til formålet. Vi bygget vegger og skillevegger, sørget for belysning, malte og støvsuget hele lokalet. Dessverre må vi fortsatt dele dette med høyhoppeavdelingen til Friluftsenteret.

Det hadde vært undersøkt om det fantes redskaper på Stokka, men uten resultat. Etter å ha kontaktet Henning Stokke, viste det seg at han nærmest hadde et komplett museum over redskaper brukt på Stokka. Disse har vi fått lånt og de utgjør hovedtyngden av utstillingen slik den fremstår i dag.