Stokkaminner

Utgitt i forbindelse med samlingen/festen «Stokkatreffet» som fant sted 3. oktober 1987 i Stavanger forum. En samling for folk som bodde, og hadde bodd på Stokka hovedsakelig i årene 1930-1965.

Boken gir en detaljert oversikt over hvert bruk på Stokka, og følger historien tilbake til 1849; da gården ble delt opp i 24 parseller (+ hovedbrukene, 2 stk.), og lagt ut på auksjon.

Boken inneholder også en del artikler skrevet av lokale folk som gjør at det ikke bare blir «tørre fakta», men en fantastisk oversikt over gårdens historie.