Bøkselbrev, fortsettelse

Vi skulle komme tilbake til bøkselbrevene vedrørende Stokka – og er nå kommet til 1769. Det er den nye sognepresten – Hans Arentz som skriver brevene, og utenom det vanlige om hvem som overtar og hva de må gjøre, og betale – står det: … «og i det øvrige holde jorden i hævd og gaardens tilhørende huuse, i forsvarlig stand, ikke til upligt forhugger den liden skov der findes, ey heller uforsvarlig medhandler torv myhrene ved enten at bortleye den til anden, eller selv deraf meere, end billigt og bruuget kan taale, bortsælger…..»

Torvmyrene nevnes heretter i alle brev… og kanskje.. eller sannsynligvis på grunn av at det bare var litt skog på gården var torvmyrene så viktige. Vi vet at torv ble brukt til brensel,….. til bygge/eller tetningsmateriale..… uansett må det ha vært utrolig viktig for Stokka’s to bruk – for i 1777 må daværende lejlændinger enes om bruken via en intern foreening. En enighets kontrakt de indbyrdes forplikter seg å holde og bekrefter med deres underskrift og signet.

Hør på dette – her skulle ingenting overlates til tilfeldighetene.

27 Mai 1777 – Forening mellom opsidderne paa gaarden Stocke udj. Frue sogn angaaende torv skurren, nemlig: mig Ole Findson og min søn Belest Olsen for den ene halve deel af gaarden og mig Torjer Christensen for den andre halve deel, og da er vi med hverandre saaledes i mindelighed forrenede som følge:

1. udj. den nordre myhr har jeg Ole Findson med min søn taget een teig i vest, og en anden i øst.

2. udj. samme myhr har jeg Torjer Christensen taget 2de teiger midt imellom de før bemælte mine naboers.

3. udj. Den søndre myhr har jeg Torjer Christensen taget een teig i nord og en anden i sør.

4. og jeg Ole Findson med min søn taget 2de teiger midt i mellom de 2de Torjer Christensen tilfalder.

Osv., de har til og med ramset opp det de selv kaller: 2 ”ubetydelige stykker myhr”

Denne indbyrdes deeling af torv myhrene samtykker og stadfæster som beneficiarius til Stocke gaard. Hans Arentz.