Vedfyrt brødovn

Som en del av det pedagogiske opplegget for vårt Gjenstandsmuseum, vedtok styret våren 2009 å bygge en vedfyrt brødovn ved løa.

image001

Formålet er bl.a. at ovnen kan nyttes til demonstrasjon av brødbaking på gammeldags vis. (budsjett ca. 20.000,-)

Det ble nedsatt en byggekomite som besto av: Arne Hodne, Olav Eintveit og Kristian Bryne.

Vi startet planleggingen umiddelbart med å skaffe modeller og regne ut materialforbruk. Vi hadde innhentet tillatelse hos Stig Thanke i Fritidssenteret og parksjef Sørensen samtidig som vi kontaktet naboene familien Kleppe for å få deres godkjennelse. På parksjefens anmodning ba vi også brannvesenet som en besiktigelse.

Så var vi i gang med plasseringen og utgraving av fundamentet. Olav Eintveit skaffet leverandør av ildfast stein i Oslo. Støpejernsdøren ble kjøpt hos Johan P. Johansen as. Resten av materiellet ble kjøpt etter behov fra lokale leverandører.

Da ingen av oss hadde bygget noe tilsvarende før, ble formen og utførelsen til etter hvert som bygget skred frem. Hovedprinsippene hadde vi imidlertid en klar formening om. Vi stilte også med nødvendig verktøy og redskaper.

Ovnen ble bygget i løpet av juni/juli 2009.

Her er en beskrivelse av selve byggeprosessen med illistrasjoner:

Ovn002

1. Utgraving for fundamentering. Det måtte fjernes en god del jord og masse for å komme ned på fjellgrunn.

2. Støping av fundamentet. 160x160cm.

3. Muring av ovnssokkel med leca-blokker og fyllt med løsleca, blandet med sement.

Ovn003

4. Muring av selve ovnen med ildfast stein i bunnen. For å kunne mure buen på ovnen laget vi en buet forskaling, buer med langsgående tynne lister. Med dette hjelpemiddelet var det en enkel jobb å mure selve ovnen med buet tak. Størrelsen på ovnsrommet innvendig dybde 93 cm, bredde 60 cm høyde tilpasset ovnsdøren.

5. Ovnen ble så muret inne med 2,5 blokk leca, og mellomrommet fylt med sand.

Ovn004

6. Første pipeelement blir tilpasset åpningen i toppen på den ildfaste steinen og en kunne mure pipen ferdig med lecaelementer.

Ovn005

7. Så ble hele ovnen og fundamenetet forblendet med naturstein.

Ovn006

8. På toppen av ovnen, over sanden støpte vi en kappe av armert betong, så grunnmurpapp og til slutt torvtak.

9. Til slutt ble pipa forblendet med naturstein etter Olavsmetoden.

Ovn023

10. Prøvefyring

Fra innvielsesfesten

Ovn008