Bøker av interesse

_KMS5385

Vi vil her presentere bøker som er knyttet til Stokka’s historie++

Vi har våren 2018 opprettet en ny arbeidsgruppe som skal arbeide med en NY Stokkabok. Har du innspill eller foto som kan være aktuelle, ta gjerne kontakt med oss! Også nyere bilder og historier er aktuelle!

Medlemmer i bokkomiteen:
Iren N. Pallesen, Else Mathiesen, Frøydis Lehmann og Kjell M. Søyland.

Vi kan kontaktes på kjell.m.soyland@lyse.net eller telefon 91345460.