Historien om Dyrsnes

Området Dyrsnes var en del av vestre hovedbruk og ble på auksjon i 1849 kjøpt av Gabriel Aas.Allerede i 1850 solgte han videre til Johann Nymann som også eigde Østre Hovedbruk sammen med s. Svendsen. Det var disse som bygde den nye møllen og Nymann utførte et formidabelt nybrottsarbeid på begge disse eiendommene. Han hadde midlene som behøvdes. I 1848 var Stokka stort sett bare lyngmarker og skogholdt.

I 1889 kjøpte Peder T. Molaug bruk nr. 1. Den delen som vi kaller Dyrsnes ble så overtatt av sønnen Tobias Molaug i 1895. Han bodde på gården til den ble solgt til Boktrykker Dreyer i 1918 for kr. 60 000,- Det var mange penger den gang. Det er Boktrykker Dreyer vi kan takke for den flotte låven som vi i dag har gjenstandsmuseet i. Dreyer ble bare boende i 7 år på gården.

Ny eier ble Olaf Foldøen – bror til svovelpredikant Sven Foldøen. Olaf Foldøen hadde bakgrunn som fartøyeier, fisker og handelsmann i Sædbøvågen på Fogn.Han hadde også vært en tur i Amerika.Familien som bestod av 6 jenter og 4 gutter samt foreldrene drev gården på tradisjonelt vis med 10 kyr, sauer, gris og et etter forholdene stort hønsehus. Det ble dyrket høy, havre og bygg, poteter, diverse rotfrukter, epler og pærer, rabarbra og bær.

I 1954 kjøpte Jan Greve eiendommen som han drev ved hjelp av en forpakter. For noen år siden døde den siste Foldøen, Odd Foldøy, som hadde bodd i det gamle gårdshuset, så i dag har kommunen overtatt hele Dyrsnes.

Kristian Bryne.