Innledning

Historien som blir presentert her er utgangspunktet for manuset til Stokka filmen. Siden filmen måtte være innenfor en ramme på 1 time var det umulig å få med alt. Samtidlig vet vi også at det er mange spennende historier som kunne, og kanskje burde ha vært tatt med. Film-prosjektets tidsrammen var veldig begrenset, og historien måtte være generell; kanskje mer enn noen måtte ønske, men vi skulle nå ut til et bredt publikum; også utenfor bydelens grenser.

Vi er derfor veldig interessert i mer personlige / hverdags hendelser slik at vi kan fylle ut bydelens historie. Stokka har en lang og spennende historie; og det er nok mange som sitter inne med historier / minner som kunne gitt historien vi har presentert et fint tilskudd. Husk mange bekker små….. – vil til slutt gi en stor helhetlig historie.