Statsarkivet

«Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 174.000 hyllemeter med arkivmateriale. Det aller eldste er fragmenter fra før år 1000, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt. Her finnes sentrale kilder for så vel Norgeshistorien som for lokalhistorie, og vi har materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.»