Andre verdenskrig

Den annen verdenskrig gikk heller ikke ubemerket hen over Stokka. De første krigsdagene var spesielt dramatiske. Da var det rene folke-vandringen ut av byen av skremte Stavangerfolk som «evakuerte», fordi det gikk rykter om engelsk storangrep mot byen. Og Stokka, som lå nært byen, men allikevel var på landet, fikk i noen dager/uker mangedoblet sitt innbyggerantall.

Det var knapphet på alle matvarer, og Stokka, sammen med andre av Stavangers omliggende gårder, kom til å fungere som et slags spisskammers for byfolk.

Etter mørkets frembrudd var det ikke uvanlig å treffe folk som gikk rundt på gårdene med melkespann i pose, for å skaffe seg noen ekstra dråper. Stokkabøndene var også med på å yte verdifulle tilskudd til knappe krigsrasjoner både av grønnsaker, egg, kjøtt og flesk.

Lenden kom også tilbake til Stokka og hadde poniene sine i stallen hos Winum (bruk 3) – og i dystre tider var dette stor stas for ungene som fikk poni kjøre-turer.

Flere Stokkafolk var også med i motstandsbevegelsen. Johan Foldøy, Olav og Gard Paulsen ble alle sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Gard Paulsen skulle aldri se fedrelandet igjen. Trykking av illegale aviser som var spredt rundt til befolkningen var det flere som var med på. En av disse var Per Våland, og for dette ble han sendt til et lengre opphold på Grini.

Det var nok også en del skjult motstands virksomhet, og familien til Peder Markus Pallesen fikk seg litt av en overraskelse da flere menn…. etter krigen, kom for å takke – han og styrmannen m.s. Tungenes hadde skjult en del menn som skulle flykte til utlandet. Båten var for liten for tysk metraljøse og dermed tok de sjansen. I ettertid kan familien minnes at styrmannen ofte kom til Stokka – og at de to forsvant for å diskutere ”noe” – men det var vel ikke noe mistenkelig med at to gode venner diskuterte – og de klarte å holde dette skjult for alle.