Lars Lende

Lenden er mest kjent for sine ponier – men også for sine mange planer – og ønsket bl.a. å bygge en hermetikkfabrikk på Stokka. Han byttet en periode hus med familien Pallesen på bruk nr.6 (utskilt fra Østre hovedbruk) – men dessverre gikk det ikke så bra med planene. Han fikk bygget røkeriet, men 1.verdenskrig brøt ut før han i det hele tatt fikk startet – så de byttet hus igjen.

Røkeriet han bygget gjorde allikevel flere ganger god nytte for seg, og Magnus Pallesen kan f.eks fortelle at i midten av 1930-årene drev faren litt med røking. Tidlig på morgenen husker Magnus at de var i vågen for å kjøpe sild – dette ble røkt i Lendens røkeri – og etterpå gjaldt det å finne mulige kunder; 7 øre pr.stk.

Kristen Pallesen gikk deretter i familietradisjonens fotspor og ble los, men det var ikke i mange år at røkeriet lå ubrukt. Før, i og etter 2.verdenskrig leide firma som Sandgren, Gryde og Johnsen fra Stavanger lokalet. Under krigen ble det bl.annet røkt Håbrann som er en stor ”Hai-lignende” fisk.