Egen kirke

Stokka kirke fortjener et eget kapittel. Det må ha vært en gammel drøm om å få egen kirke – og bl.annet samlet noen kvinner seg i 1961, med Dagny Lassen i spissen, og startet «Kirkeringen». Den bestod av flere grupper; både senior og junior grupper, og de laget utstyr som de solgte ved egne basarer – og pengene skulle gå til en fremtidig lokal kirke.

Det ble en lang ventetid, men endelig, i april 1974 skulle kirken innvies og dagen etter stod det i Stavanger Aftenblad, med overskriften «Huset for hele Stokka»: En time før gudstjenesten startet, var det en strøm av folk mot kirken, og da skipsklokken fra gamle M.s. «Høle» ringte gudstjenesten inn, var det så mange mennesker innenfor kirkens vegger at overfylt blir et for svakt ord hvis en skal prøve å beskrive hvordan det så ut.

Biskopen avsluttet sin preken med å si: Gud signe dette hus og alle som går inn og ut av det. Etter salmen «Vidunderligst av alt på jord» erklærte biskop Hagesæther Stokka kirke vigslet til kirkebruk.

Det var også en hilsen fra byggekomiteen – med takk til alle som hadde bidratt til å muliggjøre reisingen av arbeidskirken – og Stokka kirke ble offisielt overlevert til menighetsrådet.