2008

 

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning:

Styreleder: Arne Hodne
Styremedlemmer: Berit Wathne (nestleder), Gunnar Mork (kasserer), Eldbjørg Haga, Kari Lassen, Kristian Bryne og Kristen Pallesen (sekretær)
Vararepresentanter: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe, Olav Eintveit og Eli Kvelland
Revisor: Jan T. Høiland
Valgkomite: 
Chester Danielsen, Kari Tjøstheim, Hilmar Egeli og Iren Pallesen

Styret har hatt 7 formelle møter (m/referat) og flere arbeidsmøter i forbindelse med
prosjektene.

ARRANGEMENT

Vi har gjennom året hatt følgende arrangement:

4. mars                        4.mars        Årsmøte  – Foredrag av Gunnar Skadberg om den tidligste
                    utvandringen fra Stavanger til Amerika
23.april        Foredrag av Engwall Pahr Iversen
4. juni          Omvisning i Egenes kolonihage
2. sept.        Foredrag av Jone Laugaland om ”fjordabåtene”
27-29. okt.  Stokkamessen 2008
26. nov.       Besøk i St.Petri kirken

4.mars – Årsmøte

72 personer var tilstede. Ludvig Bringsjord åpnet og ledet møte. Årsmelding for 2007 ble gjennomgått og godkjent. Kåre Idsøe presenterte årsregnskapet, som også ble godkjent.

Chester Danielsen orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dette ble godkjent.

Berit Wathne overrakte 2 flotte skulpturer laget av Hugo Wathne til Ludvig Bringsjord og Kåre Idsøe. Dette som en stor takk fra laget vårt for begges betydelige innsats.

Etter pausen fikk vi et glitrende foredrag av Gunnar Skadberg om den første utvandringen fra Stavanger til Amerika. Både forhistorie og sjøreisen med sluppen ”Restauration” ble fargerikt, detaljrikt og engasjerende skildret av Skadberg.I tillegg akkompagnerte bror til Gunnar, Rune, på piano til allsang på sangen ”Øve dammen i Junaiten”.  Vi fikk også anledning til å kjøpe boka han nylig har skrevet ”Øve dammen i Junaiten”.

23. april –  Foredrag av Engwall Pahr Iversen

58 personer møtte fram
Engwall Pahr Iversen holdt foredrag med fortellinger fra hans siste bok ”Byhistorier og sånt”.
Vi fikk mange interessante historier fra Stavanger fra 1800 tallet og fram til nyere tid. Noen av personene som ble skildret var bl.a. Lars Oftedal, Alexander Kielland, ”Vistemaen” og mange flere.

4. juni – Egenes kolonihage

Omvisning i Egenes kolonihage. Ca. 50 personer møtte fram i nydelig sommervær.
Formannen i Egenes Kolonihage, Dag Magne Søiland, ønsket oss velkommen og fortalte at kolonihagene ble opprettet like etter første verdenskrig for at trangbodde familier skulle ha muligheter for å komme ut i naturen og samtidig kunne skaffe seg frukt, bær og grønnsaker som et velkomment tilskudd til kostholdet. Egenes kolonihage er den største i Stavanger med ca. 200 parseller. Det er stor aktivitet i hagen om sommeren med bl. a. kafe hver søndag for publikum.Vi fikk se noen av de mer spesielle hyttene og parsellene og kunne ellers vandre langs stiene og nyte de flotte hagene med hytter,  fra små og enkle til større og forseggjorte (max. 28 kvm.), samt en meget omtalt arkitekthytte og formannens egen tømmerhytte som er flyttet helt fra Rauland i Telemark.

2.september – Fjordabåtene – foredrag av Jone Laugaland

55 personer var til stede
Aftenbladjournalist Jone Laugaland presenterte et rikt billedmateriale av alle båtene som gikk under betegnelsen ”fjordabåtene”.
Vi fikk mange gode historier både om båtene,mannskap og passasjerer. Konkurransen mellom rederiene og kampen om å komme fortest fram ble også kommentert.
Mye av stoffet og bildene var relatert til perioden fra 1930 årene til 1970 årene.
Etter pausen med kaffe og kringle fikk vi anledning til å stille spørsmål.

27 – 29. oktober    Stokkamessen 2008

Stokkamessen 2008 var SKHL sitt bidrag til kulturby-året 2008. Laget ønsket å gjenta suksessen fra Stokkamessen 2005 under samme motto: Lokalisere, synliggjøre og stimulere kreativ virksomhet og kunstneriske arbeidsprosesser innenfor billedkunst, kunsthåndverk og husflidtradisjoner. Invitasjonen går til alle som har en eller annen form for tilknytning til Stokka bydel, både til profesjonelle yrkesaktive kunstnere og til personer som jobber med disse virksomheter på amatør/hobbybasis.
I tillegg ble tekstilkunstner, Siri Gjesdal invitert som årets gjesteutstiller.

Det ble en stor, flott og allsidig mønstring der 35 utstillere deltok med til sammen 150 kunstverk og der de aller fleste kategorier, teknikker og uttrykksformer innen billedkunst og kunsthåndverk var rikt representert i.Stokka kirke, som dette året ikke selv arrangerte de såkalte ”Stokkadagene, stilte meget raust sine kirkerom og saler til Stokkamessens disposisjon.

Utstillingen, som gikk over 3 dager  med visning på dag og kveldstid, ble offisielt åpnet i tilknytning til medlemsmøte i SKHL 27. oktober kl. 19.00. Her ble alle deltakerne presentert.

Organist Tjøstheim spilte for oss på kirkens orgel og vår gjesteutstiller, Siri Gjesdal holdt et interessant og tankevekkende kåseri om hvordan naturen inspirerte og gjenspeilte seg i hennes arbeid som tekstilkunstner.
I løpet av utstillingen, demonstrerte noen av deltakerne for oss sine ulike teknikker og arbeidsprosesser innen smiekunst, tresløyd og billedvev.På dagtid ble utstillingen besøkt av barnehager og skoler på Stokka.

Stokkamessen ble sett av 350 hvorav 160 fremmøtte på selve åpningsdagen, samt ca  100 barn og elever på dagtid.Med utgangspunkt i den positive interessen både fra deltakerne og publikum, vurderer SKHL å gjøre Stokkamessen til et fast arrangement som finner sted hvert tredje år.

Styret kjøpte to arbeider av Siri Gjesdal til lotteri og som ble loddet ut siste visningskveld. Stavanger kommune v/Bydelsutvalget støttet Stokkamessen med kr.6000,-.

26. november – Besøk i St.Petri kirke

45 personer var til stede
Leder i styret Arne Hodne ønsket velkommen. Viggo Fagerjord (organist i Høyland kirke) spilte 3 orgelstykker for oss. Deretter holdt sokneprest Anne Lise Ådnøy foredrag om St. Petri kirken. Vi fikk historien om kirken fra byggeår 1866 fram til i dag.Hun fortalte også om kirkens arkitektur og om det omfattende restaureringsarbeidet som var gjordt. 120 millioner har blitt brukt. Malingsteknikker som ble brukt under restaureringsarbeidet fikk vi også høre om. Etter foredraget var det omvisning i kjellerlokalene samt at vi fikk ta en titt på orgelet. 

PROSJEKTER OG ANNET.

Gjenstandsmuseet på Dyrsnes (Kristian Bryne, Arne Hodne og Berit Wathne)

Målsettingen bak opprettelsen av et lokalt gjenstandsmuseum har vært å samle inn, registrere og ta vare på for ettertiden gamle landsbruksredskaper diverse gjenstander og utstyr fra hesteperioden på Stokka, fra den tiden Stokka var en viktig del av det bynære jordbruksarealet. Gjenstandsmuseet i Foldøylåven på Dyrsnes har fått tilført 6 nye gjenstander og teller ved utgangen av 2008 i alt 110 registrerte enkeltgjenstander.

Bortsett fra det pedagogiske opplegget rettet mot barnehager og skoler er museet i liten grad blitt benyttet av historielaget i året som er gått. Temperaturen kan være et problem. Vi håper å ha et opplegg for publikum under naturdagene som Friluftsenteret skal avvikle lørdag 18. og søndag 19. april kl. 10-16. Likeens håper vi å fullføre kulturstien rundt Stokkavatnet i løpet av våren og da er låven et naturlig samlepunkt.

Pedagogiske formidlingstilbud til barnehager og skoler på Stokka
( Berit Wathne, Eldbjørg Haga og Kari Lassen )

SKHL ønsker å bruke Gjenstandsmuseet til å formidle en viktig del av Stokkas lokale kulturhistorie. Dvs. gjennom ulike aktiviteter fortelle, vise og demonstrere hvordan de gamle gjenstandene engang ble brukt i jordbruk og gårdsdrift på Stokka i gamle dager. Samarbeid og samspill med barnehager og skoler om pedagogiske tilbud og aktiviteter har hele tiden vært i fokus under oppbyggingen av Gjenstandsmuseet. En egen arbeidsgruppe for denne type virksomhet ble nedsatt allerede i 2007 bestående av: Berit Wathne, Eldbjørg Haga og Kari Lassen. I samarbeid med komiteen for Gjenstandsmuseet inviterte denne gruppen representanter fra barnehagene og skolene på Stokka til et kontaktmøte på Gjenstandsmusset i låven på Dyrsnes 14. februar 2008 der pedagogiske tilbud og bruk av museet ble presentert og diskutert.

Med utgangspunkt i den positive responsen vi her fikk, kunne vi våren 2008 iverksette som prøvepreget ”Pilotprosjekt” vårt første pedagogiske tilbud – et kulturhistorisk samspill – for barn under motooet: Lære ved å gjøre.

Prosjektet fant sted på Gjenstandsmuseet uke 21 med 5  firetimers aktivitetsdager fra 19. til 23. mai med hovedtema: ” Fra ull til klær – gamle husflid- og håndverkstradisjoner”.

45 elever i alderen 7-12 år fra Eiganes skole og til sammen 67 barn fra 7 barnehageavdelinger i alderen 4-6 år hadde meldt seg på prosjektet. De ble gruppevis fordelt på de 5 dagene prosjektet varte. Et program med postvise aktivitetsposter var satt opp. Det startet med et møte med et levende lite koppelam som barna fikk klappe og synge for.  Deretter leste vi Elsa Beskows bok om ”Pers nye klær”. Gikk så over til dagens tema: fra ull til tråd, fra tråd til klær. Barna fikk ta og lukte på ulike typer ubehandlet ull og deltok så aktivt i de ulike arbeidsprosessene: karding, spinning, nøsting av garn, vev, spød og søm. Fikk så omvisning på en utstilling av ferdige produkter og mulighet til ” å kle seg ut” i gamle vevde og strikkede ullplagg. Videre var det tid til lek og hopping i høyet, etterfulgt av en omvisning på den faste utstillingen om livet på landet og hvordan de ulike redskapene ble brukt gjennom årets fire årstider. Halvveis i programmet deltok barna i vedfyring og grøtkoking på vedfyrt komfyr før matservering rundt vårlig dekket langbord med grøt, flatbrød, smør, frukt, grønnsaker og bærsaft, alt dyrket på Stokka, ble fortært med god appetitt og livlig prat.

Så var det tid for egenaktivitet rundt et arbeidsbord med ulike teknikker, materialer og redskaper og der hovedarbeidet var å bygge videre på et lam skåret ut i tre. Her skulle barna tegne og male øyne, ører og snute og så kle lammet med ekte ull og tilslutt feste en ulltråd rundt halsen på lamme. Alle barna fikk med seg hjem hver sitt lam som et minne om besøket på låvemuseet og de aktiviteter og arbeidsprosesser de her hadde vært gjennom i løpet av dagen.

En fyldig rapport om dette prosjektet med billed- og filmdokumentasjon samt tilbakemelding fra barnehagenes leder, er utarbeidet som erfaringsgrunnlag for debatt og evaluering i styret med tanke på videre oppfølging av pedagogiske tilbud og bruk av Gjenstandsmuseet.

Stokkavatnprosjektet  (Ludvig Bringsjord, Kristian Bryne og Kåre Idsøe)

Etter at kommunen i brev av 5. des. 2007 foreslo at de for 2008 ville lage et informasjonsprogram for Store Stokkavatn og i den forbindelse samarbeide med historielagene, har det skjedd svært lite på dette området. De lovte å kontakte oss når dette programmet startet opp, men det er ennå ikke kommet i gang. Ludvig Bringsjord tok derfor initiativ til et møte mellom de 3 historielagene den 25. nov. 2008.

Her ble det vedtatt at vi skal arbeide videre med informasjonstavler ute i terrenget.

Kristian Bryne, Walter Husebø og Kjell Bols tar seg av saken.

Ludvig Bringsjord sammen med Walter Husebø, Kåre Idsøe og Inge Bø vurderer om det skal utarbeides et hefte/bok om Stokkavatnet  med omliggende områder.

Mølleprosjektet  (Kristian Bryne og Arne Hodne)

Etter et møte med parksjefen den 16. mai 2008 fikk vi klarsignal om at vi kunne bygge vår planlagte mølle. Fra å ha lagt alle mulige og umulige motargumenter fram i ca. 2 år hadde han ingenting imot vårt prosjekt. Det er imidlertid avhengig av at Stokka Kultur og Historielag påtar seg alt ansvar for bygging, drift og vedlikehold av møllen. Det var dessuten nødvendig å innhente byantikvarens tillatelse. Noe vi fikk på en befaring 4.august.

Siden har vi opprettet en byggesak, vært rundt med nabovarsel (11 stk.) og sendt inn søknad om byggetillatelse.Parallelt med dette arbeider vi med å få fatt i 2 møllesteiner, noe som er svært vanskelig,så hvis det er noen i laget som kan hjelpe oss med det er vi svært takknemlige.

Hjemmeside

Stokka Kultur og Historielag har egen hjemmeside,Stokka-historielag.no,som oppdateres fortløpende med aktuelt stoff.Bilder fra ulike arrangementer finnes i egne ”album”. Program for 2009 vil bli lagt ut her. Kontakt med Historielaget kan gjøres via hjemmesiden.

NB!  Medlemmer som ønsker det kan få invitasjoner o.l. på e-mail. Ønsker du dette, send din e-mail til kristen.pallesen@lyse.net

REPRESENTASJON

Eldbjørg Haga og Kari Lassen deltok på årsmøte i Rogaland Historie- og  Ættesogelag på Utstein Kloster lørdag 5.april 2008.

Av RHÆ’s medlemsmasse på 36 lag var 30 lag representert, med godt over 100 deltakere.Rennesøy og Åmøy Historie- og ættelag var vertskap på Utstein Kloster. Ordfører Oddmund Vareberg frambragte hilsen før selve årsmøtet startet.
Formann i RHÆ, Birger Lindanger, åpnet deretter årsmøtet. Formann i Rennesøy Historielag ble valgt til møteleder og til referent ble valgt sekretær i RHÆ.
Der var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
Årsberetning og regnskap ble vedtatt.
Valgkomitéens forslag ble vedtatt.
Pkt. 6 i sakslisten Kontingent:

Her ble det opplyst at kontingenten fra medlemslagene går til utgivelse av Sydvesten.
Kontingent for 2008 er vedtatt å være kr. 60,- pr. hovedmedlem.

Det ble lagt frem Handlingsplan 2008-2011. Selve planarbeidet er ment å være en kanal mellom fylkeslag og medlemslag. Bl.a. har RHÆ ambisjoner om å tilby lokallag minst ett årlig besøk.

Etter en velsmakende lunsj var det guidet tur på Klosterøya, alternativt opplegg innendørs.

Kristian Bryne og Kristen Pallesen var våre representanter  på RHÆ’s rådsmøte 20.oktober 2008 på Arquebus krigsmuseum.

Her var hovedtema ”Migrasjon Rogaland”.9 historielag med til sammen 27 tillitsvalgte var tilstede.

Vi ble ønsket velkommen kl.18.00 og fikk omvisning og mye informasjon rundt i hele museet. Det var imponerende å se hva de hadde fått til takket være et enormt dugnadsarbeid. Utstillingen var fabelaktig illustrert med både gjenstander, tekster og bilder. Omvisningen varte i ca. 1,5 timer. Navnet ”Arquebus” var kodeord for en lokal illegal sender som hadde stor betydning. Denne ble faktisk aldri lokalisert og funnet av tyskerne, og var i virksomhet helt fram til krigens slutt. Et besøk på dette museet kan anbefales.

I pausen var det kaffe, rundstykker og wienerbrød.

Deretter orienterte Per Inge Bøe fra Utvandrersenteret om prosjektet ”Migrasjon Rogaland”.

Dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Utvandrersenteret og de lokale historielagene. Målet er i løpet av 2009 å få samlet inn mest mulig privat materiale ( brev, tekster, litteratur og bilder) relatert til utvandringen til Nord-Amerika i perioden 1825 og frem til i dag. Dette skal videre bearbeides og legges ut på nettet. Det vil bli opprettet arbeidsgrupper som skal hjelpe til med innsamling av stoff.

Kristian Bryne har vært lagets representant i Fellesrådet for historielag.

MEDLEMMER OG KONTINGENT

I 2008 var det 215 betalende medlemmer. Styret vil foreslå at kontingenten for 2009 blir uendret, kr.100,- for enkeltpersoner, kr.150,- for samboende par.

SLUTTORD

Laget har 2008 hatt et aktivt år,med god oppslutning til møter og treff.
Det er brukt mye tid på de enkelte prosjekter,spesielt vil en her nevne pedagogisk formidlingstilbud til barnehager og skoler på Stokka.
Stokkamessen var og et av de prosjektene som krevde stor innsats.
Styret med varamedlemmer har bekledd de enkelte komiteer og stått for alt arbeidet med dette.For 2009 vil en arbeide videre med det pedagogiske formidlingstilbudet og til høsten  gjennomføre nye tilbud til skoler og barnehager.
I tillegg til de som er i komiteen ville det vært ønskelig at andre medlemmer i laget engasjerte seg.
I 2009 vil og mølleprosjektet stå sentralt,det vil kreve mye arbeide og være kostbart å gjennomføre. Laget vil her måtte gå ut å engasjere medlemmene i laget,samt søke midler der de måtte finnes.
(Kan ikke kapital oppdrives må antakelig prosjektet legges på is.)
Styret er meget godt fornøyd med den oppslutning medlemmene har gitt til virksomheten.
Vårt ønske er nå at flere medlemmer blir med i aktivt arbeid og gjør vårt lag til et «kulturlag» med stor bredde.Da  blir vi det laget som både leter etter gamle spor,og som også setter spor etter seg.

Styret
Arne Hodne, Berit Wathne, Gunnar Mork, Kari Lassen, Eldbjørg Haga, Kristian Bryne og Kristen Pallesen