Tidligere tillitsvalgte

 

 

2013- 2014

Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Watne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen. – Eli Kvelland, Kristian Bryne, Else Mathiesen.

Vararepresentanter: Iren Pallesen, Kåre Idsøe, Kjell M. Søyland

2012 – 2013

Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen – Eli Kvelland, Hanne Haslerud og Iren Pallesen

Vararepresentanter: Kåre Idsøe, Kristian Bryne og Sølvi Høiland Asgautsen

2011 – 2012

 Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen – Eli Kvelland, Hanne Haslerud og Iren Pallesen

Vararepresentanter: Kåre Idsøe, Kristian Bryne, Arne Hjertvik og Sølvi H. Asgautsen

2010 – 2011

Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen – Kari Lassen, Eli Kvelland, Hanne Haslerud

Vararepresentanter: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe, Kristian Bryne, Arne Hjertvik

2009 – 2010

Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen – Kristian Bryne, Kari Lassen, Jan Høyen

Vararepresentanter: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe, Arne Hjertvik og Eli Kvelland

2008 – 2009

Leder: Arne Hodne, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Gunnar Mork, Sekretær: Kristen Pallesen – Kristian Bryne, Kari Lassen, Eldbjørg Haga

Vararepresentanter: Ludvig Bringsjord, Kåre Idsøe, Olav Eintveit og Eli Kvelland 

2007 – 2008

Leder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Kristen Pallesen – Kristian Bryne, Arne Hodne og Eldbjørg Haga

Vararepresentanter: Henny Karin Meling, Lorentz Kristiansen, Kari Lassen og John Høiland

2006 – 2007

Leder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Iren Pallesen – Chester Danielsen, Kristian Bryne og Kristen Pallesen

Vararepresentanter: Kari Tjøstheim, Henny Karin Meling, Lorentz Kristiansen og John Høiland

2005 – 2006

Leder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Odveig Klyve, John Høiland og Kristian Bryne

Vararepresentanter: Sigmund Våland, Kari Tjøstheim, Iren Pallesen og Kristen Pallesen

2004 – 2005

Leder: Ludvig Bringsjord, Nestleder: Berit Wathne, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Odveig Klyve, John Høiland og Kristian Bryne

Vararepresentanter: Sigmund Våland, Kari Tjøstheim, Berit Forgård og Kjersti Ropeid

2003 – 2004

Styreleder: Sigmund Våland, Nestleder: Ludvig Bringsjord, Kasserer: Kåre Idsøe, Sekretær: Chester Danielsen – Berit Wathne, John Høiland og Odveig Klyve

Vararepresentanter: Ivar Kolnes, Kari Tjøstheim, Berit Forgård og Kjersti Ropeid

2002 – 2003

Styreleder: Sigmund Våland, Nestleder: Ludvig Bringsjord, Kasserer: Kåre Idsøe, John Høiland, Sekretær: Chester Danielsen, Berit Wathne og Kari Kobro

Vararepresentanter: Olav Stav, Odveig Klyve, Dagrunn Hidle og Ivar Kolnes

Interimsstyre (fra stiftelsesmøte 1. nov. 2001 til det første offisielle årsmøte)

Sigmund Våland, Ludvig Bringsjord, Chester Danielsen, Hilmar Egeli, John Høiland, Kåre Idsøe og Olav Stav