Kielland

I 1883 leide en familie hus på Stokka – de kom rett fra København, men var fra Stavanger. Familiefaren var født rett ved Breiavatnet og het Alexander Lange Kielland.

De leide bruk nr.2, som noen år tidligere (i 1878) var utskilt fra vestre hovedbruk – eieren var skipskaptein C.H.Møller

I et brev av 28 juni 1883 skriver Alexander Kielland til en venn:

«Vi er nu komne iorden og ere vel tilfredse med Stedet og med Huset – et norsk Hus med lyse stuer og overbygget Glassveranda, men udsikt over et stort Vand, nøkne brune Lyngsletter og grønne Marker – ja, naar jeg siger grønne, saa er det grønt, som De aldrig har seet Mage til i Danmark! I dag har vi lagt lidt i Ovnen, susende Storm og et Regn, som perser seg inn gjennom Ruderne i Verandaen, saa der er en Sø med rigtige Bølger paa Gulvet. Urimeligt deiligt er det altsammen, skjønt jeg har havt Tandpine og Gikt i tre Dage.»

Det var vel ikke annet å gjøre i en slikt uvær enn å skrive brev for samme dag har Kielland også skrevet til sin onkel J.O.Lange – han skriver: «Har jeg fortalt deg, at vi bor paa Stokke? Kan du huske, at gamle Svendsen (østre hovedbruk) på Stranden havde en Gaard ude ved Stokkavandet? Nei, du har vel glemt alt det; men du kan kanske dunkelt forstille dig, paa hvilken kant det ligger. Her har en skibskaptein bygget et nydeligt hus med overbygget Glasveranda og Altan ovenpaa foran Soveværelset; det har vi leiet, da vor store Plan med eget Hus maatte foreløpigen oppgives paa Grun af alle de store Falliter. Vi ere nu iorden og har det meget smukt og hyggeligt.

Alexander Kielland med familie ble boende 1 år og trivdes meget godt – men i et senere brev forklarer han: «vi har havt den store Sorg, at Huseieren på Grund af mange sammenstødende Omstændigheter er nødt til at begjære sit Hus for sig selv. – fra Stokka flyttet familien Kielland til Hillevåg.