Byhistorisk forening

Årevis med flotte lokalhistoriske artikler

Gå inn på hovedsiden, se link: http://www.byhistoriskforening.org/nor

søk deretter på «Stavangeren» og du vil da få tilgang til eldre (fjorårets) utgaver av bladet.

Se f.eks blad 1 / 2010, side 7. Her forteller Reidar Frafjord om bekken som gikk fra Kampen, ned i Stokkadalen og ut i Lille Stokkavann. Er en i kolonihagen kan en se rester av bekken, men utenom det er det vel ikke mange i dag som vet at her rant det en bekk.