Gater oppkalt etter gården

– Stokka var et Prestebordsgods; også kalt «det geistligeden benefiserede gods» og senere en embedsgård. Tilhørte domkapitlet fra middelalderen av og forble slik også etter reformasjonen. Eid av kirken, men drevet av bønder som bygslet – leide – jorden og betalte sin skatt og tiende.

 

for en mer detaljert historie: se «Stokka gårdens historie»

 

Nedre Stokkavei

(vedtatt ? – det eldste gateløp på Stokka)

IMG_2572

 

Øvre Stokkavei

(vedtatt 1850)

IMG_2493

 

Stokkaeidet

(vedtatt 1977)

IMG_2641

Stokkabrautene

(vedtatt 1966)

IMG_2650

 

Stokkahagen

(vedtatt 1973)

IMG_2512

 

Stokkatunet

(vedtatt 1973)

IMG_2514

 

Vestre Stokkavei

(vedtatt _ – var tidligere den vestre del av Øvre Stokkavei)

DSCN0122

 

 

Samt:

Vestbøhagen

(vedtatt 2008)

Vestbøtunet

(vedtatt 2008)

Vestbøtunet1

Gården det her bygges ut på har i over 150 år hatt navnet Vestbø. Navnet viser til at det var den vestligste gården på Stokka som ligger i forlengelse av Vestre Stokkavei.