Andre opphav

Lassaveien

(vedtatt 1915)

IMG_2500

Oppkalt etter Christopher Ertager Lassen (1793 – 1856), som var statsmegler og hadde kongelig konsesjon på at han kunne drive som skips- og varemegler. I 1850-årene kjøpte han en eiendom på 425 mål på Stokka og dyrket opp gården ”Nessal” (som er Lassen baklengs). Våningshuset med den store, overbygde verandaen står enda og ble i 1865 solgt til Stephan Due.